ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳು..!

ನೆನ್ನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ
ಕಣ್ಣೀರಿನಂತಹ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ
ಆಕಾಶದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ
ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಮೊಳೆ?
-ಅನುಮಾನ ನನಗೆ.

ಜೀವನವೆಂಬ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಓಡುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದವ
ಇಂದು ಭಾರದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ 

ಬದುಕು ಸೋತು ಹೋಯಿತೇ ಓಟದಲ್ಲಿ?
-ಅನುಮಾನ ನನಗೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಷಣಗಳು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲೇ
ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವಳನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು
ಇಂದೇಕೆ ಆ ತಾಯಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ?
ಮರಳಿ ಬಾರದ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿದ
ಮಗನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಿತೇ ಅವಳಿಗೆ?
-ಅನುಮಾನ ನನಗೆ.

ಮುನಿಸ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ
ಮನಸಲ್ಲಿ ಕನಸು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದವ
ಇಂದೇಕೆ ಹ್ಯಾಪುಮೋರೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ?
ತಿರುಗಿ ಬಂದಳೇ ಅವನ ಹಳೆಯ ಗೆಳತಿ?
-ಅನುಮಾನ ನನಗೆ.

ಅವರಂತವರಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡೇ
ಗಂಡನ ಲೀಲೆಗಳ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ
ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇಂದೇಕೆ ಇಷ್ಟು ರೋಷ?
ಮನೆ ಒಳಗೇ ಬಂದಳೆ ಸವತಿ?
-ಅನುಮಾನ ನನಗೆ.

ಅವಳೆಂದರೆ ಖುಷಿಯ ಬುಗ್ಗೆಯಾಗುವನಲ್ಲ
ಮನೆಯ ಹಳೆಯ ಫೋನ್
ಕದ್ದು ತಂದು ಕೊಟ್ಟ
ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೇ
ನನ್ನ ಹದಿನಾರರ ತಮ್ಮನಿಗೆ?
-ಅನುಮಾನ ನನಗೆ.

ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಗೆಳತಿ
ಮೊನ್ನೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕಾಫಿಗೆ ಹೋದಾಗಿನಿಂದ
ಬದಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುಂಗಿಗೆ
ಅವನೇನಾದರೂ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಗುಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದನೆ?
-ಅನುಮಾನ ನನಗೆ.

Advertisements

ಸವಿ ಅನುರಾಗದ ಪಲ್ಲವಿ..